Ako úspešne zvládnuť pohovor – rady pre kandidátov

Nepodceňujte prípravu na pracovný pohovor

Pri hľadaní práce zvládnutiu pohovoru určite predchádza aj dobre napísaný životopismotivačný list. Nepodceňujte však ani samotnú prípravu pred osobných pohovorom. Uistite sa preto, či máte nasledovné informácie:

  • Miesto, dátum a čas stretnutia. Myslite na časovú rezervu pred príchodom na pohovor. V prípade meškania informujte Vašu kontaktnú osobu.
  • Meno kontaktnej osoby, na ktorú sa môžete v prípade potreby obrátiť. Zväčša je to zástupca HR.
  • Meno osôb, s ktorými sa budete stretávať a ich funkcia. V prípade, že na pohovore prítomný aj Váš potenciálny priamy nadriadený, prípadne budúci kolega, rátajte aj s odbornými otázkami, ktorými si overia Vaše vedomosti a praktické zručnosti.
  • Naštudujte si popis pracovnej pozície. Na pohovore sa môžete stretnúť s otázkami, čím Vás pozícia zaujala, ako si predstavujete náplň práce a pod. Nachystajte si taktiež otázky, aby ste sa o pozícii dozvedeli čo najviac a vedeli zhodnotiť Vás záujem.
  • Získajte čo najviac informácii o spoločnosti. Použite Google, detailne si pozrite web stránku, aby Vás na osobnom stretnutí neprekvapila otázka, čo viete o spoločnosti.

Tieto informácie veľakrát môžu prispieť k väčšej psychickej pohode a eliminovať stres pred samotným pohovorom.

Ako odpovedať na otázky čo najlepšie

Na každú pozíciu je nevyhnutne, aby uchádzač spĺňal určité zručnosti, predpoklady. Preto sa Vás na pohovore môžu dopytovať na konkrétne situácie, teda využijú CBI (Competency Based Interview) metódu. Tá vychádza z predpokladu, že správanie z minulosti sa bude opakovať. Pre lepšiu ilustráciu, klasická otázka by znela: „Organizujete si prácu dobre?“. Kompetenčná otázka je však preformulovaná nasledovne: „Akým spôsobom si organizujete prácu, keď sa Vám nakopia úlohy?“

Nenechajte sa takýmito otázkami vyviesť z miery a natrénujte si štruktúru odpovede podľa pomôcky STAR:

S – situation – opíšte konkrétnu situáciu

T – task – uveďte, čo konkrétne bolo Vašou úlohou v tejto situácii

A – action – popíšte, čo konkrétne ste urobili, ako ste situáciu vyriešili

R – result – zhrňte, čo bolo výsledkom, ako situácia dopadla

Dôležité je pripraviť si aj dôvody odchodu zo zamestnaní, nie len z toho posledného. Buďte jasný, stručný a pravdivý. Komunikujte objektívne fakty, ktoré boli príčinou ukončenia pracovného pomeru či už z Vašej alebo zamestnávateľovej strany. Vyhnite sa emóciám, nekomentujte a nehodnoťte bývalého šéfa / kolegov, nevyjadrujte sa negatívne a nezvaľujte chybu na druhú stranu.

Detaily, ktoré vám pri pohovore pridajú plusové body

Poďakovanie za email potvrdzujúci pracovný pohovor alebo poďakovanie formou emailu po pohovore znie ako samozrejmosť, ale z vlastnej skúsenosti to urobí len 10% uchádzačov.

Pri podaní ruky je dôležitý najmä stisk, nesmie byť príliš silný ani slabý. Nikdy nepodávajte ruky nahýnaním sa cez stôl. Pristúpne k danej osobe z boku a pri podaní ruky udržujte očný kontakt. Ak je na pohovore viacero zástupcov spoločnosti, je dôležité aj poradie, v akom si budete ruky podávať. Ak ste pán, začnite určite s dámami, následne s pánmi podľa toho, kto je pri vás najbližšie. Ak ste dáma, zvoľte poradie od najbližšieho k vám.

Veríme, že Vám tieto rady pomôžu pri zvládnutí pracovného pohovoru.

Autor článku: Martina Pfundtnerová