Ako napísať požiadavky na kandidáta tak, aby ho zaujali, a nie naopak

Uchádzač o zamestnanie sa rozhoduje, či odpovie na inzerát, alebo nie, na základe prečítania požiadaviek na vedomosti a zručnosti. Ako navrhnúť túto kľúčovú časť, aby sa kandidáti skutočne ozvali?

Kľúč k úspechu: buďte čo najkonkrétnejší

Skúste k písaniu pracovného inzerátu pristupovať ako k reklame. Máte jasnú cieľovú skupinu (kandidáta), ale aj produkt (ponúkanú pozíciu). Skúste ho teda predať v inzeráte. Najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je byť čo najkonkrétnejší. Vysvetlite, čo práca zahŕňa, ale aj to, prečo trváte na požiadavkách. Prečo musí mať uchádzač výbornú angličtinu, prečo musí byť veľmi dobrý v programe Excel, prečo musí vedieť riadiť dodávku, atď. Keď niečo predávate, zákazníkov tiež odrádzajú prázdne frázy, ale priťahujú ich údaje, čísla a presné informácie.

Reálne zhodnoťte svoje požiadavky

V jednom českom filme je veta: „Presne formulovať.“ To platí aj pre požiadavky na žiadateľov. Rozdeľte potrebné kvalifikácie (bez ktorých sa práca nedá vykonávať) a zručnosti, ktoré sú vítané, ale možno sa ich naučiť pri práci. Po spísaní požiadaviek si ich ešte raz premyslite. Nehľadáte tak trochu nadčloveka? Vysokoškolské vzdelanie, dlhoročná prax, cudzie jazyky na výbornej úrovni, profesionálne počítačové zručnosti, vodičský preukaz a mnoho ďalšieho… Keď si kandidát prečíta takýto zoznam a zlyhá len v jednom bode, radšej neodpovie, pretože bude mať pocit, že nie je dosť dobrý. A ak sa niekto taký objaví, zodpovedá ponúkaný plat jeho kvalifikácii? Nezabudnite, že ideálny zamestnanec je rovnaký ako ideálny partner. Neexistuje. Väčšinou musíte urobiť nejaký kompromis.

Stručne a bez preháňania

Nemusíte napísať každú maličkosť, ktorú by podľa vás mal uchádzač spĺňať v požiadavkách. Ak je zoznam dlhší ako nedeľný nákupný zoznam, mnohí uchádzači ho len preletia a pomyslia si, že nestojí za to strácať energiu odpovedaním na inzerát, pretože by ich aj tak nezamestnali. Nepreháňajte to a kandidáti budú reagovať. Z prieskumu totiž vyplýva, že až tretina ľudí hľadajúcich prácu reaguje aj na inzeráty, ktoré úplne nezodpovedajú požiadavkám.

Zamerajte sa aj na formu inzerátu

Nemala by sa zanedbávať ani forma a znenie inzerátu. Komunikujte na priateľskej báze. Veľmi pozitívne nepôsobia ani slová ako: vyžadujeme, musíte vedieť, musíte byť schopní, bez znalosti toho a toho nás ani nekontaktujte. Tak ako ste sa pohrali s názvom pracovného miesta, premýšľajte aj o jednotlivých častiach inzerátu. Kultúra a atmosféra spoločnosti by sa mali prejaviť aj v inzeráte na pracovné miesto.

TIP:

Vyžadujete od uchádzačov o zamestnanie, aby predložili aj motivačný list? Na jednej strane je to aktuálny trend, ale je to naozaj vždy potrebné? Ak hľadáte niekoho na kreatívnu pozíciu, list môže byť vodítkom, ale čo napríklad v technických oblastiach…