Hľadám prácu a neviem, kde začať

Či už hľadáte prácu prvýkrát alebo sa rozhliadate po novej výzve, prvým krokom pri hľadaní je začať u seba a ujasniť si, čo vlastne od novej práce očakávate a prečo hľadáte zmenu.

Môžu Vám pomôcť odpovede na nasledujúce otázky:

 • Čo dobre poznám?
 • Čo dokážem?
 • Čo ma baví?
 • Čo ma motivuje?
 • Aké sú moje prednosti?
 • V čom by som sa chcel/-a zlepšiť?
 • Aké sú moje priority?
 • Pre aký typ spoločnosti by som chcel/-a pracovať?

Urobte si prehľad na pracovnom trhu. Informácie o voľných pracovných pozíciách nájdete na pracovných portáloch, prípadne v tlači alebo dokonca na teletexte. Vytipujte si tie pozície, ktoré Vás zaujali a ktorých kritéria spĺňate. Pravdepodobne budete reagovať nielen na ponuky, ktoré inzerujú priamo firmy ale aj personálne agentúry.

Vezmite do úvahy aj také „samozrejmé“ veci ako:

 • Pracovné prostredie („open-space“ , oddelené kancelárie či práca doma).
 • Oblečenie (kostým či neformálne oblečenie).
 • Firemná kultúra (formálnejšie prostredie, skôr menšia spoločnosť s rodinnou atmosférou)
 • Mobilita (Ste ochotní sa za prácou presťahovať alebo dochádzať?).
 • Časová flexibilita.
 • Táto príprava a premyslené odpovede Vám pohovor veľmi uľahčia a prispejú k tomu, aby ste našli zamestnanie, v ktorom budete dlhodobo spokojní. Zároveň tým dokážete svoju motiváciu, profesionalitu a cieľavedomosť, čo sú vlastnosti, ktoré každý ocení.

Aký je rozdiel medzi personálnou agentúrou a sprostredkovateľskou agentúrou?

V praxi sa často stretávame s tým, že sa tieto dva pojmy zamieňajú. Základným rozdielom je to, kto platí za služby.

Pri personálnej agentúre je to klient – spoločnosť/firma, ktorá hľadá nového zamestnanca. Klient zadá pracovnú pozíciu, na ktorú hľadá personálna agentúra vhodného kandidáta alebo kandidátov. Pre uchádzačov je pohovor v personálnej agentúre bez poplatkov. Na druhej strane personálna agentúra nie je povinná nájsť kandidátom prácu, keďže je závislá od pozícií, ktoré jej zadá klient.

V prípade sprostredkovateľskej agentúry platí za služby kandidát / uchádzač o prácu. Cieľom agentúry je nájsť uchádzačovi takú prácu, ktorá vyhovuje jeho požiadavkám (napríklad na lokalitu alebo typ práce).

Ako vyzerá správna štruktúra životopisu?

Správna štruktúra životopisu by mala obsahovať nasledovné informácie:

 • Osobné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko).
 • Najvyššie ukončené vzdelanie, prípadne doplnkové štúdium.
 • Pracovné skúsenosti (v chronologickom poradí od aktuálneho zamestnania k najstaršiemu).
 • Znalostná úroveň cudzích jazykov.
 • Úroveň PC zručností.
 • Certifikáty, prípadne absolvované tréningy.

Nezabúdajte:

 • Životopis je Vašou prezentáciou a vytvárate ním prvý dojem.
 • Ak reagujte na viacero ponúk, vždy indidviduálne upravte životopis pre potreby danej pozície.
 • Zdôraznite tie pracovné skúsenosti, ktoré čo najviac korešpondujú s prácou o ktorú sa uchádzate.
 • Berte do úvahy do akého typu spoločnosti reagujete a dajte si záležať na jeho obsahovej ale aj vizuálnej forme.
 • Americké spoločnosti oceňujú detailnejšie informácie o vašej pracovnej náplni či konkrétnych úspechoch.
 • Nemecké firmy majú radi prehľadnosť a štruktúrovane poskytnuté informácie.
 • V každom prípade k jednotlivým pracovným skúsenostiam poskytnite základné informácie o Vašej pracovnej náplni a úlohách.
 • Nebojte sa poskytnúť aj informáciu o dosiahnutí stanovených cieľov či úspechu, ktorý ste na daných pozíciách dosiahli.

Je dôležité poslať motivačný list?

Ak je v inštrukciách inzerátu napísané, že je potrebné zaslať motivačný list určite si ho pripravte. Je to prejav Vášho seriózneho záujmu o pozíciu. Zároveň máte možnosť poskytnúť informácie o Vašej motivácii, skúsenostiach či dôvodoch, na základe ktorých sa považujete za vhodného kandidáta.

Prečo vo vašom inzeráte nie je uvedené meno klienta, pre ktorého pozíciu obsadzujete?

Keďže jednou z našich základných hodnôt je diskrétnosť voči klientom aj kandidátom, túto informáciu zvyčajne v inzeráte neuvádzame. Vo väčšine prípadov vám túto informáciu môžeme poskytnúť až pri osobnom stretnutí. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či vás pozícia a potenciálny zamestnávateľ natoľko zaujali, že by ste chceli pokračovať vo výberovom procese.

Aký je váš postup potom, ako odošlem svoj životopis?

 1. Do 3 pracovných dní dostanete spätnú väzbu k Vášmu životopisu, prípadne budete pozvaný/á na osobné stretnutie s našim konzultantom.
 2. Osobný pohovor u nás bude trvať zhruba 30-90 minút a na ňom sa dozviete bližšie informácie o pozícií a klientovi, pre ktorého pozíciu obsadzujeme. Zároveň sa dohodneme na ďalšom postupe
 3. Ak budete vyhovovať profilu pozície a klient prejaví záujem o stretnutie s Vami, dohodneme sa na termíne stretnutia priamo u klienta. Počas celého procesu sme s Vami v kontakte a zároveň sledujeme aj proces u klienta.
 4. Informujeme Vás o výsledku výberového konania, v prípade Vášho úspechu ale aj zamietnutia.
 5. Na základe Vašej požiadavky Vám poskytneme spätnú väzbu z pohovoru.
 6. Ak pre Vás SYNERGIE nemá žiadne vhodné voľné pozície, ktoré by vyhovovali Vašim požiadavkám alebo kvalifikácii, zaradíme Váš životopis do našej internej databázy.
 7. Následne Vám odošleme formulár o potvrdení Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, ktorý nám zašlete späť. Len s Vaším súhlasom sme oprávnení ich využívať pre účely sprostredkovania zamestnania. V opačnom prípade Vás nemôžeme evidovať ako kandidáta.

Čo ma čaká na pohovore vo vašej spoločnosti?

Počas pohovoru s Vami sa zameriame na:

 • Údaje z Vášho životopisu t.j. vzdelanie, pracovné skúsenosti a dôvody odchodu zo zamestnaní.
 • Riešenie modelových situácii, s ktorými máte skúsenosti alebo s ktorými by ste sa mohli stretnúť v pozícií, na ktorú ste reagovali.
 • Vaše predstavy o budúcom zamestnaní a konkrétnej ponuke, na ktorú ste reagovali.
 • Preverenie Vašich jazykových znalostí príp. aj PC zručností.

Ako presne prebieha pohovor?

Po príchode Vás požiadame o vyplnenie dotazníka. Táto štandardizovaná forma umožní našim konzultantom lepšie pracovať s Vašimi materiálmi a rýchlejšie Vám nájsť vhodnú ponuku. Vyplnenie dotazníka obvykle trvá 10 minút. Našim cieľom je, aby ste sa cítili u nás na pohovore príjemne a zbavili sa zbytočného stresu. Ponúkneme Vám na osvieženie vodu, čaj či kávu.

Po vyplnení dotazníka nasleduje štruktúrovaný pohovor s naším konzultantom veľmi podobný pracovnému pohovoru u zamestnávateľa. Každý pohovor je iný a jednotlivo závisí od skúseností kandidáta. Otázky, ktoré vám budeme klásť, sa budú týkať Vašej kvalifikácie, skúseností, jazykových schopností, osobných vlastností a samozrejme Vašich predstáv a prianí týkajúcich sa budúceho zamestnania.

SYNERGIE je tu preto, aby Vám pomohla k úspechu a našla Vám tú pravú prácu. Preto sa počas pohovoru uvoľnite, dôverujte sebe i nám a snažte sa byť sami sebou. Nad otázkami máte možnosť porozmýšľať a v prípade, že Vám nie sú otázky jasné opýtajte sa. Pohovor u nás je pre Vás príležitosťou, ako spoznať otázky, ktoré Vám budú kladené neskôr v užšom výbere u potenciálneho zamestnávateľa.

Poraďte mi, ako sa mám čo najlepšie pripraviť, aby som uspel/a?

Prečítajte si informácie o pracovnej pozícii v inzeráte, na ktorý ste reagovali prípadne si ho vytlačte. Porozmýšľajte nad dôvodmi, pre ktoré ste na pozíciu reagovali a uvedomte si svoje silné stránky, ktoré korešpondujú s požiadavkami uvedenými v inzeráte pozície.

Snažte sa prísť načas, ak meškáte zavolajte príslušnému konzultantovi a ubezpečte ho o Vašom príchode. Stretnutia s kandidátmi sú plánované a môže sa stať, že meškaním si skrátite čas potrebný na Vašu prezentáciu kvôli pohovoru, ktorý má konzultant naplánovaný po tom Vašom. Oblečte sa v súlade s profesijným štandardom typu zamestnania, ktoré hľadáte aj napriek tomu, že idete „len“ do personálnej agentúry.

Majte so sebou váš životopis, môže vvám slúžiť ako orientácia pri odpovedaní na otázky ohľadne trvania vašich zamestnaní. Nebojte sa odpovedať na otázky úprimne, prípadne priznať, že s niektorými modelovými situáciami nemáte skúsenosti. Na druhej strane sa snažte nad otázkami rozmýšľať a hľadať riešenia . Pripravte si otázky, ktoré vás zaujímajú o pozícii. Buďte sami sebou a stres a svoje ego nechajte doma.

Čo keď mi pozícia, na ktorú som reagoval, nevyhovuje?

Ak vám ponúkaná pozícia nevyhovuje, nebojte sa povedať, že o ňu nemáte záujem. Zdôvodnite Vaše rozhodnutie, pomôžete nám tým pri hľadaní tej správnej ponuky pre vás.