Nerovnosť na trhu práce medzi mužmi a ženami u nás stále pretrváva.

Podľa medzinárodných porovnaní patrí Slovenská republika medzi podpriemerné krajiny z hľadiska rovnosti práv mužov a žien. Skončí sa niekedy toto obdobie?

Nerovnosť sa prejavuje aj na trhu práce

oci by to nikto verejne nepriznal, ženy už dnes čelia pri hľadaní práce viacerým nepríjemným situáciám. Muži sú zvýhodňovaní, pretože ich toľko neovplyvňujú deti, neberú si toľko práceneschopnosti, nechodia na materskú dovolenku. Ďalším problémom môže byť vyšší vek uchádzača, prekvalifikovanosť… Odmietnutie je potom zabalené do neutrálneho posolstva. Samozrejme, existujú aj pracovné miesta, kde nie je možné zamestnať ženu alebo, naopak, muža. Ide napríklad o pozície v módnom odvetví alebo fyzicky náročné pozície.

Nerovnosť sa na trhu práce prejavuje na viacerých úrovniach:

  • rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (v roku 2021 zarábali ženy v priemere o 17,8 % menej ako muži)
  • nízke zastúpenie žien v rozhodovacích pozíciách (najmä vo svete obchodu a financií)
  • vyššia miera nezamestnanosti žien (často z dôvodu odchodu z trhu práce kvôli starostlivosti o deti)
  • ekonomická nerovnosť (ženy sú viac ohrozené chudobou)
  • ženy dostávajú nižšie starobné dôchodky ako muži

Nerovnosť nie je len jednostranná

Nie sú to však len ženy, ktoré sú utláčané. So spoločenskými stereotypmi bojujú aj muži. Tie sa prejavujú najmä v negatívnom vnímaní mužov, ktorí sa po rozvode rozhodnú odísť na materskú dovolenku alebo majú deti v striedavej starostlivosti. Muži tiež častejšie zanedbávajú preventívnu starostlivosť. Na druhej strane sa predpokladá, že ženy nemajú silu ani potenciál na to, aby kvôli starostlivosti o rodinu intenzívnejšie pracovali a robili kariéru. Zaujímavé je, že existujú aj celé feminizované a podceňované profesie. Ide najmä o profesie v oblasti starostlivosti (zdravotníctvo, školstvo atď.).

Ako bojovať proti nerovnosti?

Prvé kroky k odstráneniu stereotypného pohľadu na mužov a ženy boli podniknuté po revolúcii, ale výskumy ukazujú, že pokrok je pomalý EÚ skúma tzv. Gender Quality Index Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) ktorý hodnotí rodovú rovnosť v šiestich hlavných oblastiach: zdravie, práca, peniaze, vedomosti, moc a čas. V roku 2019 dosiahla Slovenská republika v indexe 56 bodov zo 100. A takto si počíname aj v ďalších analýzach. Pod priemerom, ak nie horšie. Je to spôsobené najmä segregáciou slovenského trhu práce.

Náprava bude trvať ešte niekoľko rokov

Napriek nie príliš pozitívnym výsledkom analýz sa situácia na Slovensku pomaly, ale isto zlepšuje. Na odstránenie predsudkov a predpojatosti je však pred nami ešte dlhá cesta. Inšpirovať sa môžeme napríklad Holandskom alebo Švédskom, ktoré sa v indexe rodovej rovnosti umiestnili na prvých miestach. Aby však došlo k zmene, je potrebná spolupráca zamestnávateľov a zamestnancov.

Vedeli ste, že rodovo vyvážené tímy sú efektívnejšie a odolnejšie?
Využite ich potenciál aj vy.