My v českej a slovenskej SYNERGIE si vážime demokraciu a slobodný trh práce. Nežná revolúcia v roku 1989 umožnila ľuďom začať podnikať, nájsť si prácu v odbore, v ktorom mali predpoklady a schopnosti realizovať svoje sny o kariére. Doktori prírodných vied už nemusia strážiť parkovisko, ale pracujú na medzinárodnom výskume. Deti z prenasledovaných rodín môžu nastúpiť na akúkoľvek vysokú školu, len a len podľa svojich schopností. Ekonómovia môžu voľne modelovať firemné zisky a plánovať výkony podľa kondície firiem, nie podľa štátom daných kritérií. Služobná cesta do západného Nemecka sa stala bežnou súčasťou práce mnohých z nás, nie vysneným životným cieľom, kvôli ktorému bolo treba zapojiť sa do vecí, s ktorými sa svedomie mnohých ľudí nedokázalo vyrovnať.

Vážime si to, že francúzska SYNERGIE otvorila v roku 1994 prvú zahraničnú pobočku práve v Českej republike. Päť rokov potom nasledovalo Slovensko. Že si vybrala postkomunistickú krajinu k expanzii svedčí o tom, že ľudský potenciál v našich krajinách má špičkovú úroveň. Robme všetko pre to, aby sme si v našich krajinách udržali slobodu v tom, robiť čo chceme, s kým chceme a kde chceme. Veď práca, to, čo robíme, definuje obrovskú časť našej osobnosti.