Popis pracovného miesta je najdôležitejšou časťou inzerátu. Ako na to

Mnohé pracovné inzeráty sa začínajú anglickým názvom pracovného miesta a uchádzač je často zmätený, čo dané pracovné miesto vlastne zahŕňa. Preto venujte osobitnú pozornosť časti, v ktorej sa presne opisuje, čo bude zamestnanec robiť. Predídete tak mnohým nedorozumeniam a prilákate kandidátov, ktorých potrebujete.

Začnite titulkom

Opis pracovného miesta vychádza z názvu inzerátu, ktorý by mal čo najpresnejšie opisovať danú pozíciu. Názov by mal byť zrozumiteľný nielen pre uchádzača, ale aj pre internetový vyhľadávač. Iba tak sa inzerát zobrazí, keď ho potenciálny uchádzač hľadá. Uistite sa tiež, že je pracovné miesto správne zaradené do príslušnej kategórie alebo regiónu. Kľúčom k úspechu je byť čo najkonkrétnejší, vyhýbať sa klišé a zbytočnému zaobaľovaniu (manažér podlahových krytín, najlepšia práca z domu atď.) Ideálne je, ak k názvu uvediete aj benefit, prípadne plat, lokalitu atď.

Nezabudnite naformátovať text

Uľahčite záujemcom čítanie inzerátu. Udržujte text stručný, používajte tučné písmo, odrážky a dokonca aj emotikony. V ideálnom prípade by ste mali text prispôsobiť komunikačnému kanálu a cieľovej skupine. Text na FB môže vyzerať inak, text na pracovnom portáli môže vyzerať inak. Náplň práce by mala odrážať aj firemnú kultúru. Nemáte radi konvencie alebo dress code? Potom môžete reklamu urobiť aj hravejšou. Skutočnosť, že neotrelým znením môžete prilákať viac uchádzačov, ilustruje príklad známeho inzerátu, ktorý bol formulovaný ako list uchádzačovi o zamestnanie. Reagovalo naň oveľa viac ľudí ako na klasické znenie.

Buďte struční a jasní

Uchádzači by mali mať jasnú predstavu o tom, čo bude ich práca zahŕňať. To neznamená, že musíte opisovať celý pracovný deň od príchodu do práce až po odchod domov. Príliš dlhé inzeráty odradia uchádzačov. Ľudia nie sú zvyknutí čítať dlhé texty na internete. Preto je užitočné pred napísaním inzerátu spísať povinnosti spojené s danou pracovnou pozíciou. Stačí, ak v inzeráte uvediete 80 % informácií. Zvyšok sa dá vyriešiť osobne na pohovore alebo telefonicky.

Buďte originálni

Internet je zaplavený pracovnými inzerátmi. Ak chcete, aby si vás všimli, snažte sa nejakým spôsobom odlíšiť. Priateľský kolektív, motivujúce platové ohodnotenie, možnosť ďalšej kvalifikácie… Vyhnite sa nič nehovoriacim frázam, oslovte kandidáta priamo (v závislosti od firemnej kultúry buď tykaním, alebo vykaním). Na druhej strane zdôraznite výhody, ktoré prináša práca pre vašu spoločnosť (zamestnanec získa školenie, certifikáty, zlepší si angličtinu, pretože bude denne komunikovať s pobočkami v zahraničí, alebo získa know-how od starších kolegov).

Rada na záver:

S vypracovaním časti náplne práce vám môže pomôcť job description. Teda popis pracovného miesta.