Ako zvládnuť skupinový pohovor?

Assessment centrum (AC) je skupinový pohovor, ktorého cieľom je zhodnotiť rozsah schopností účastníkov a vhodnosť na danú pozíciu alebo pre konkrétny pracovný tím. Je zameraný hlavne na hodnotenie sociálnych, komunikačných a analytických schopností uchádzačov, ich motivácie a schopnosti riešiť problémy.

Príprava na Assessment Centrum

Príprava sa príliš nelíši od prípravy na klasický pohovor. Zistite maximum informácií o pozícii, o ktorú sa uchádzate a o kritériách, ktoré musí úspešný uchádzač spĺňať. Skupinový pohovor bude totiž zameraný práve na tieto oblasti. Z priebehu AC tiež môžete zistiť bližšie informácie o spôsobe fungovania firmy, o jej firemnej kultúre a spoznáte niektorých z potenciálnych kolegov alebo nadriadených.

Ako úspešne zvládnuť Assessment Centrum?

 • Získajte čo najviac informácií o jeho náplni a priebehu.
 • Nájdite si čo najviac informácií o danej spoločnosti.
 • Oblečte sa v súlade s pozíciou a firemnou kultúrou spoločnosti.
 • Príďte na pohovor včas (ideálne s časovou rezervou).
 • Aktívne počúvajte ostatných, sledujte ich správanie a spôsoby.
 • Buďte pozitívne naladení a pripravení pracovať v tíme.
 • Rešpektujte ostatných účastníkov pohovoru.
 • Dôkladne si prečítajte zadania úloh a sledujte čas, ktorý máte na splnenie úlohy vyhradený.
 • Nepodliehajte panike a stresu, aj keď sa niektorí zúčastnení môžu prejavovať veľmi súťaživo.
 • Kontrolujte svoju reč tela (priamy očný kontakt, úsmev, pevný stisk ruky, a pod.).
 • Keď dostanete priestor na otázky, využite ho.
 • Pri tímových úlohách spolupracujte, snažte sa presadzovať a zároveň pomáhajte skupine splniť danú úlohu.
 • Nebojte sa jednoduchých riešení a buďte kreatívni.
 • Vopred sa pripravte hovoriť o vašich skúsenostiach a konkrétnych situáciách, v ktorých ste museli riešiť nejakú konfliktnú situáciu alebo si presadiť svoj názor.
 • Počas prestávok sa zapájajte do debát s ostatnými účastníkmi prípadne hodnotiteľmi pokiaľ je to možné (prejavte záujem o ich spoločnosť).

Počas trvania skupinového pohovoru buďte sami sebou a nesnažte sa čokoľvek predstierať, celý deň to aj tak nevydržíte. Pokúste sa udržať si optimizmus a zmysel pre humor a vydajte zo seba to najlepšie.