Aby ste udržali svoju spoločnosť na úrovni, musíte investovať do vzdelávania zamestnancov. Ako zostaviť správny plán školení?

Definujte svoju oblasť vzdelávania

Myslite na to, že vzdelávanie zamestnancov by malo byť uplatniteľné v praxi a posúvať firmu vpred. Nerobte kurzy a školenia len preto, že sa to očakáva. Školenia by mali byť vždy v súlade s tým, čo spoločnosť plánuje do budúcnosti. Plánujete digitalizovať nejaké procesy? Potrebujete komunikovať so zahraničnými partnermi alebo zavádzate nový softvér? Potom je rozsah školenia jasný. Pomôžete tak svojim zamestnancom ľahšie sa prispôsobiť a rozvíjať svoje zručnosti.

Vzdelávanie na mieru

Vzdelávací plán sa zameriava na jednotlivca a jeho potreby. Iné vzdelávanie je vhodné pre manažérov, iné pre ľudí z výroby. Ak si nie ste istí, opýtajte sa samotných zamestnancov. Len tak zistíte, v čom by sa chceli rozvíjať, a môžete im vyhovieť. Podobne individualizujte aj typ školenia. Niektorým ľuďom viac vyhovuje online workshop, iní uprednostňujú offline formát. Dbajte na to, aby vzdelávanie nerozdeľovalo ľudí vo firme. Môže sa zdať, že k nemu majú prístup len ľudia na vyšších pozíciách. Každý zamestnanec by mal mať prístup k vzdelávaniu.

Kto je zodpovedný za vzdelávanie?

Za školenia a celkový plán školení zamestnancov je zvyčajne zodpovedné oddelenie ľudských zdrojov. Práve toto oddelenie najlepšie pozná potreby jednotlivých zamestnancov. Je zodpovedné nielen za výber kurzov, ale aj za riešenie rozpočtu. Odborníci sa zhodujú, že šetriť na školeniach sa nevypláca. Niektoré spoločnosti ho ponúkajú ako jeden z benefitov, ale malo by byť samozrejmosťou.

Akú formu vzdelávania si mám vybrať?

Existuje mnoho spôsobov, ako vzdelávať svojich zamestnancov. V prvom rade existujú dva typy:

  • Interné školenie – školenie poskytujú vlastní zamestnanci spoločnosti. Uskutočňuje sa napríklad formou tieňovania vedúcich pracovníkov, formou systému buddy alebo projektového vzdelávania. Ďalším zaujímavým konceptom je rotácia pracovných miest, pri ktorej si zamestnanci vyskúšajú pozíciu iného kolegu.
  • Externé školenie – školenie poskytuje externá spoločnosť. Užitočné je to najmä vtedy, ak zavádzate nový systém a nové procesy. Forma školenia je veľmi variabilná (prednášky, workshopy, webináre, videokurzy alebo mentoring).

Plánovanie vzdelávania

Školenie zodpovedá aktuálnej situácii, preto sa neodporúča zostavovať plán na celý rok dopredu. Ideálne je plánovať po štvrťrokoch, aby ste mohli reagovať na nové poznatky a zmeny na trhu. Naplánujte si ciele celého školenia aj jednotlivých kurzov. Mali by byť formulované nielen zhora, ale prostredníctvom súčinnosti troch strán: nadriadených, personálneho oddelenia a samotných zamestnancov. Nezabudnite, že ciele by mali byť overiteľné. Len tak zistíte, či školenie nemá účinok.

Využite moderné technológie vzdelávania

Existuje mnoho online platforiem a webových stránok, ktoré ponúkajú širokú škálu kurzov a školení, ktoré môžu zamestnancom pomôcť rozvíjať ich zručnosti a získavať nové vedomosti.

Medzi obľúbené online vzdelávacie platformy patria:

  1. Seduo: Online platforma na kurzy, ktorú prevádzkuje spoločnosť LMC. Seduo poskytuje široké portfólio kurzov od leadershipu, produktivity až po marketing, obchod či právo.
  2. Maxman: Maxman manažérska akadémia je online program interaktívnych workshopov, ktoré prináša konkrétne techniky a nástroje pre manažérsky rozvoj.
  3. Udemy: Udemy je globálna online platforma, ktorá ponúka tisíce kurzov v rôznych oblastiach. Kurzy na Udemy vytvárajú inštruktori z celého sveta a pokrývajú širokú škálu tém vrátane technológií, marketingu, dizajnu, podnikania a mnohých ďalších.
  4. Coursera: Coursera je platforma, ktorá spolupracuje s poprednými univerzitami a organizáciami a ponúka kurzy a špecializácie v rôznych oblastiach. Na portáli Coursera môžete získať certifikáty od svetoznámych inštitúcií a využiť kurzy obsahujúce videá, čítanie, cvičenia a projekty.
  5. LinkedIn Learning (predtým Lynda.com): LinkedIn Learning poskytuje prístup k tisícom kurzov vedených odborníkmi na témy, ako sú technológie, podnikanie, kreatívne zručnosti, vedenie a ďalšie. Platforma je integrovaná so sieťou LinkedIn a ponúka personalizované kurzy na základe vašich záujmov a kariérneho profilu.
  6. Khan Academy: Khan Academy je nezisková organizácia, ktorá poskytuje bezplatné vzdelávacie materiály a kurzy vo forme videí, cvičení a testov. Zameriava sa na akademické témy od základných až po pokročilé úrovne a je vhodná pre študentov aj dospelých, ktorí chcú získať nové vedomosti.

Tip na záver:

Školenie nemusia viesť ľudia zvonka. Určite máte vo svojej spoločnosti špecialistov a odborníkov. Môžu sa podeliť o svoje vedomosti s ostatnými alebo pripraviť celú internú akadémiu. Samotné školenie je výborným tréningom komunikačných a facilitačných zručností a podporuje profesionálny rast zamestnancov.