V stále náročnejších ekonomických časoch potvrdila SYNERGIE Group relevantnosť svojej stratégie, najmä svojho medzinárodného geografického rozmiestnenia, s kvartálnymi príjmami vo výške 751,4 milióna EUR, čo predstavuje nárast o +3,7% oproti predchádzajúcemu roku. Medzinárodné obchodné aktivity predstavovali 59,6% z celkových príjmov v prvom štvrťroku, v porovnaní s 56,9% v roku 2023.

Viac informácií si prečítajte v oficiálnej tlačovej správe.