Konsolidovaný obrat spoločnosti #SYNERGIEGROUP, napriek poklesu obratu v dôsledku celosvetovej krízy, presiahol v prvom polroku tohto roka 1 miliardu EUR.

Všetky zo 17 krajín pristúpili ku akčným plánom, ktoré umožnili minimalizovať stratu. Vďaka pevnej finančnej štruktúre disponuje spoločnosť aktívami, ktoré zaisťujú stabilitu, v súčasnosti tak dôležitú pre našich obchodných partnerov z radov významných firiem na lokálnych i medzinárodnom trhu.

Napriek kríze by mal cieľový obrat roku 2020 presiahnuť 2 miliardy EUR.

Tu si môžete prečítať celú tlačovú správu: https://lnkd.in/dP6V2NV
Tu nájdete Výročnú správu 2019: https://lnkd.in/dx96b9G