Po prudkom náraste počas druhého štvrťroka (+7,6 %) hlási SYNERGIE za prvý polrok 2022 obrat vo výške 1 429,8 milióna eur, čo činí rast o 11,7% v porovnaní s prvým polrokom 2021.

Prostredníctvom stratégie diverzifikácie uplatňovanej vo všetkých našich krajinách, ako aj vďaka schopnosti skupiny vyrovnať sa s napätím pri získavaní zdrojov, naša výkonnosť výrazne prekonala predchádzajúce rekordné maximá skupiny (1 295,4 EUR miliónov v roku 2019).

Vzhľadom na tento výkon a zostávajúcu istotu v schopnosti skupiny prispôsobiť sa tejto neistej medzinárodnej situácii, skupina SYNERGIE si udržiava svoj cieľ 3 miliardy eur v obrate za celý rok 2022.

Celú tlačovú správu skupiny SYNERGIE si môžete prečítať na www.synergie.com.