„Oceňujeme vašu odbornosť a špecializáciu v oblasti zamestnávania zahraničných aj lokálnych zamestnancov. Vďaka vám sme boli schopní získať kvalifikovaných pracovníkov pre naše projekty bez zbytočných komplikácií.“

IMI International

Vysoká fluktuácia zamestnancov. Dopyt po pracovnej sile prevyšujúci ponuku. Súčasný trh práce skrátka zápasí s mnohými výzvami – najmä nedostatkom ľudí na konkrétne pozície. Ako z toho von?

Vieme obsadiť aj dlhodobo voľné pracovné miesta

V predchádzajúcich piatich rokoch v Českej republike vždy ku koncu roka prevažoval počet voľných pracovných miest nad počtom registrovaných uchádzačov na úrade práce. Na konci roka 2023 bolo len úradom práce evidovaných cez 270 000 voľných pracovných miest.

Podobná situácia je aj na Slovensku, kde je dlhodobo neobsadených 90 000 pracovných pozícií.

 • Predovšetkým pri dlhodobo voľných miestach je potrebné nájsť spôsoby, ako tieto pozície obsadiť. Napríklad automobilový priemysel je jedným z odvetví, ktoré by cudzia pracovná sila mohla výrazne oživiť.

Ako jedno z najefektívnejších riešení sa ponúka zamestnávanie cudzincov z tretích krajín. Lenže mnoho personálnych oddelení (a tiež personálnych agentúr) si nevie poradiť s náročnými administratívnymi procesmi a komplikovanými vízovými požiadavkami.

Buďte o krok vpred

Slovenská vláda zareagovala na dopyt po pracovníkoch zvýšením kvóty na počet národných víz – z 2 000 na 10 000 cudzincov. Kvóty a zrýchlené postupy na udeľovanie pracovných povolení sú vítanou zmenou pre zamestnávateľov aj personálne agentúry.

V Česku národné víza neexistujú. Cudzinci z tretích krajín však musia mať jedno z nasledujúcich oprávnení:

 • povolenie na zamestnanie spolu s platným oprávnením na pobyt (podľa zákona o pobyte cudzincov),
 • zamestnaneckú kartu,
 • modrú kartu,
 • kartu vnútropodnikovo prevedeného zamestnanca.

Zamestnávatelia a odborníci na ľudské zdroje poukazujú na potrebu regulovanej pracovnej migrácie, ktorá by zabezpečila, že príchod cudzincov nepovedie k sociálnemu dumpingu alebo tlaku na znižovanie platov. Ako sa Česko a Slovensko s týmito výzvami vysporiadajú, bude mať zásadný vplyv na ekonomickú budúcnosť a schopnosť uspokojiť potreby trhu práce.

TIP: Kde získať ďalšie informácie

Potrebujete obsadiť voľné pracovné miesta? Ako jedna z mála personálnych agentúr máme praktické a niekoľkoročné skúsenosti so zamestnávaním cudzincov z tretích krajín v ČR a SR.

Pretože sa informácie o tejto problematike zložito vyhľadávajú, pripravili sme webinár, kde zhrnieme všetko dôležité – od procesu náboru až po integráciu zamestnancov do pracovného prostredia.

Pripojte sa na webinár

Využite silu pracovníkov z krajín tretieho sveta

Dodávaniu kvalitných a preverených pracovníkov zo zahraničia sa venujeme na dennej báze.

Naším cieľom je pomáhať klientom nájsť a zamestnať kvalifikované pracovné sily z tretích krajín. S dôrazom na sektory, kde je cítiť najväčší nedostatok pracovníkov – najmä priemysel, zdravotníctvo, stavebníctvo, ale aj pohostinstvo, hotelierstvo, obchod a služby. Príkladom môže byť obsluha vysokozdvižných vozíkov alebo vodiči kamiónov.

 1. Do krajín, odkiaľ pochádzajú kandidáti, osobne jazdíme.
 2. Kompletne zabezpečujeme vízový režim a travel management tak, aby sa zamestnávateľ nemusel vôbec o nič starať.
 3. Naša činnosť zahŕňa komplexný proces výberu kandidátov, od oslovenia až po finálny výber.
 4. Zaisťujeme prevoz kandidátov do výberových centier, kde podstupujú formy testov podľa požiadaviek klienta vrátane video testovania a online testovania angličtiny.
 5. Poskytujeme taktiež ubytovanie pre kandidátov (na určitú dobu), vykonávame predvýber a organizujeme prezentácie, ktoré kandidátom približujú informácie o nás, o krajine, pracovných a vízových podmienkach aj o našom klientovi.
 6. Snažíme sa spoznať zvyky kandidátov a zaraďujeme ich do skupín pre rôzne fázy výberového konania vrátane skupinového a písomného testovania aj osobných pohovorov.
 7. Po absolvovaní testovania získajú kandidáti okamžitú spätnú väzbu.
 8. Kandidáti majú tiež možnosť zoznámiť sa s pôvodom a kultúrou iných kandidátov a navštívia partnerské firmy, a absolvujú školenia (napríklad zváračské či na vysokozdvižný vozík).
 9. Kandidáti samozrejme podstúpia zdravotné prehliadky vrátane testov na drogy.

Ponúkame aj školenia v domovských krajinách kandidátov.

Zníženie fluktuácie je rovnako dôležité ako starostlivý výber kandidátov

Naše cielené prístupy umožňujú znižovať fluktuáciu pracovných síl. Za klientmi osobne jazdíme a so zamestnancami sa stretávame. Uvedomujeme si, aké je dôležité rozumieť kultúrnym a spoločenským rozdielom, ktoré môžu medzi pracovníkmi vznikať. Preto dbáme na starostlivý výber kandidátov s ohľadom na ich jazykové schopnosti a adaptabilitu, aby sa zabránilo potenciálnym konfliktom na pracovisku a pomáhame s ich lokálnou integráciou.

Zaujímajú vás viac skúsenosti z praxe?

Ako celý proces funguje? Čo presne máte urobiť, keď chcete pracovné miesta obsadiť práve cudzincami? Pripojte sa na webinár 15. 5. 2024, o všetko know-how sa tu podelíme.

Zaregistrovať sa na webinár