Naša personálna agentúra SYNERGIE nadviazala strategické partnerstvo so spoločnosťou peopleTOretail. Tento krok predstavuje významný míľnik pre obe spoločnosti a posilňuje našu schopnosť poskytovať kvalitné služby v oblasti personálneho manažmentu a náboru v retailovom sektore.

Spoločnosť peopleTOretail je uznávaným hráčom na trhu so špecializáciou na maloobchod a má bohaté skúsenosti s prepojením profesionálov s významnými pracovnými príležitosťami v tomto sektore. Toto partnerstvo nám umožní rozšíriť naše služby a priniesť nové a inovatívne riešenia pre našich klientov v oblasti retailu.

Spojenie zdrojov a odborných znalostí oboch spoločností nám umožní efektívne čeliť najnáročnejším výzvam v maloobchode. Naším cieľom je pomáhať firmám nájsť špičkových zamestnancov, ktorí budú prispievať k ich dlhodobému úspechu. Vďaka tomuto partnerstvu budeme schopní ponúknuť ešte širšie spektrum služieb a ešte lepšie reagovať na potreby trhu.

Toto strategické partnerstvo je začiatkom novej etapy pre obe spoločnosti. Tešíme sa na spoluprácu a na nové príležitosti, ktoré nám tento spojený tím prinesie.